Binnen het bestuur van EVC Enschede hebben recentelijk een aantal wijzigingen plaatsgevonden. Lisanne Bronkhorst heeft haar functie als penningmeester, vanwege persoonlijke redenen, voortijdig moeten beĆ«indigen. Daarnaast heeft ook Tamara Olthuis haar functie binnen het bestuur neergelegd. Tijdens de ledenvergadering hebben zich maar liefst 6 nieuwe bestuursleden gemeld. Het bestuur heeft Imke Wever, Marc Peereboom, Rick Ijspeerd, Jeroen Vinke, Martijn Broshuis en Maaike Wigbers bereid gevonden om toe te treden tot het bestuur. Op de pagina ‘contact’ staat beschreven welke functies zijn bekleden.