Jong EVC

Jong EVC bestaat uit een enthousiaste groep jonge leden en leerlingen. Bij Jong EVC wordt muzikaal samenspel bevorderd. Op dit moment wordt er gewerkt aan een fris repertoire met veel herkenbare en populaire muziekwerken. Op die manier worden de jongste leden van EVC voorbereid op doorstroming naar de Show- en Marchingband. Samen met de Show- en Marchingband verzorgt Jong-EVC optredens. Voorbeelden hiervan zijn: Halloweenoptocht, Intocht Sint Nicolaas, carnavalsoptocht, Palmpasenoptocht en deelname aan de Muziekmanifestatie en concerten van EVC.

Ook wordt van tijd tot tijd deelgenomen aan muziekfestivals, waar het muzikale niveau en de mars discipline door een vakkundige jury wordt beoordeeld. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de muzikale ontwikkeling van de jeugd. De Jeugdcommissie, die de EVC-jeugd begeleidt, organiseert voor de onderlinge samenhang regelmatig speciale jeugdactiviteiten, zoals o.a.: een jeugdweekend, het St. Nicolaasfeest en het Eiergadder’n met Pasen. De EVC-Evenementencommissie organiseert daarnaast activiteiten voor alle verenigingsleden zoals o.a.: een soundmixshow, een dropping, een thema-avond, een fietstocht en een sponsorloop.

Vanwege de doorstroming naar de Show- & Marchingband verandert Jong EVC regelmatig van samenstelling en bezetting. In de regel is de bezetting een redelijke afspiegeling van die van de Show- & Marchingband. Zo is er een trompetsectie, baritonsectie, saxofoonsectie en een slagwerksectie. Deze secties worden ondersteund door trombonisten en bassisten uit de Show- & Marchingband.

Jong EVC staat onder muzikale leiding van Stan Hetterscheid. Het slagwerk staat onder leiding van Mirjam van Houten. De exercitie wordt maandelijks geïnstrueerd. De aspirant-muzikanten volgen tegen redelijke tarieven een interne opleiding door vakbekwame docenten. Dit kan al vanaf de leeftijd vanaf 8 jaar. Deze opleiding bereidt hen gedegen voor op het officiële HaFaBra-examen van de KNMO. EVC betaalt 50% van de lesgelden.

Iedereen mag 4 keer gratis komen mee repeteren.

Lijkt het je leuk om een keer mee te spelen, te komen kijken, of wil je gelijk lid worden? Laat het ons weten!