Jubilarissen bij EVC Enschede

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van Show & Marchingband EVC op zondag 10 april 2016 zijn een zestal leden gehuldigd vanwege hun langdurige verbondenheid en betrokkenheid bij de vereniging.

Uit handen van scheidend voorzitster Kim IJspeerd ontvingen Rick IJspeerd (12,5 jaar), Roelof Jongman (25 jaar), Alexander Kemperink (25 jaar) Hendrie Wever (40 jaar) en Tea Wever (40 jaar) naast lovende woorden, vermakelijke anekdotes en bloemen een oorkonde en de bijbehorende jubileumspeld. Ook Kim IJspeerd kon zich vanwege haar 25 jarige jubileum scharen tot het gezelschap van decorandussen. Zij werd door bandmanager Sander van Achteren in het zonnetje gezet en mocht uit zijn handen de oorkonde en de jubileumspeld in ontvangst nemen.

Louis van Roden, afgevaardigde van de Overijsselse  Bond van Muziekverenigingen (afdeling  Show, March & Percussion), mocht de jubilarissen namens de Koninklijke Nederlandse  Muziek Organisatie, waarbij de OBM is aangesloten, onderscheiden met de KNMO-jubileumspelden en de bijbehorende certificaten. Van Roden prees de vereniging voor het feit dat de club leden voor zo’n lange tijd aan zich weet te binden, vooral  in een periode waarin de sector amateurmuziek het zwaar heeft.