Jong EVC bestaat uit een enthousiaste groep jonge leden en leerlingen. Bij Jong EVC wordt muzikaal samenspel bevorderd. Op dit moment wordt er gewerkt aan een fris repertoire met veel herkenbare en populaire muziekwerken.  Op die manier worden de jongste leden van EVC voorbereid op doorstroming naar de show- en Marchingband. Jong EVC verzorgt regelmatig zelfstandige optredens, maar soms ook in combinatie met de show- en Marchingband. Voorbeelden hiervan zijn: Intocht Sint Nicolaas, Halloweenoptocht, Palmpasenoptocht en deelname aan de Muziekmanifestatie en concerten van EVC.

Ook wordt van tijd tot tijd deelgenomen aan muziekfestivals, waar het muzikale niveau en de marsdiscipline door een vakkundige jury wordt beoordeeld. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de muzikale ontwikkeling van de jeugd. De Jeugdcommissie, die de EVC-jeugd begeleidt, organiseert voor de onderlinge samenhang regelmatig speciale jeugdactiviteiten, zoals o.a.: een jeugdweekend, het St. Nicolaasfeest en het Eiergadder'n met Pasen. De EVC-Evenementencommissie organiseert daarnaast activiteiten voor alle verenigingsleden zoals o.a.: een soundmixshow, een dropping, een thema-avond, een fietstocht en een sponsorloop.